Kunstutstillingane i Agatunet i 2021

 

Filmane er produsert av

Mette Bleken og Arvid Aga

Foto: Åsmund Aarvik

Kunstverk som Hardanger Kunstlag eig

Hardanger Kunstlag eier en samling kunst som blir oppbevart hos HardingarT på Utne. Kunsten skal være tilgjengelig for å leies, 500,- for ett år. Lagets verdier skal forvaltes i samsvar med formålsparagrafen og ett styremedlem skal ha tilsyn med kunstsamlingen og holde oversikt over evt. utleide arbeider.

hardangerkunstlag ©